Logo View

Tentang Speaker

En. Sahar merupakan graduan Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Perakaunan (Hons.) dari Universiti Malaya, Kuala Lumpur dan beliau ialah seorang ahli bertauliah di Institut Akauntan Malaysia. Encik Sahar telah dilatih dalam bidang pengauditan, perakaunan dan kawalan dalaman dengan Ernst & Young.

Beliau mempunyai pengalaman yang luas, dan telah terlibat dalam bidang kajian strategik korporat, pembentukan Dasar-dasar Kawalan Dalaman (OSK Holdings Berhad), pengauditan, khidmat nasihat perakaunan korporat, pemulihan korporat, pemantauan akauntan, latihan, broker saham, perundingan serta francais.

Hasil Program

Setelah tamat seminar, peserta boleh:

Memahami apakah tugas akauntan
Memahami rangka kerja perakaunan asas
Memahami cara mentafsirkan Laporan Tahunan Syarikat
Mempunyai pengetahuan asas dalam menganalisis kekuatan kewangan syarikat
Mengkait maklumat kewangan dalam perancangan perniagaan dan keputusan perniagaanAgenda

Agenda acara seperti berikut:

7.30pm Pendaftaran dan makan malam 8.00pm Pembentangan oleh Encik Sahar Sahad 10.00pm Sesi soal jawabLokasiAra Partners Event Place
B4-1-1 Gaya Melawati,
Jalan Bandar Melawati, Taman Melawati,
53100, Kuala Lumpur

Beli Tiket